Нашите цилиндри са пълни с течен въглероден диоксид (CO2) от Messer Bulgaria. Хранителният въглероден диоксид, който използваме, отговаря на всички изисквания за безопасност и качество, установени със закон и е предназначен за газирнане (карбонизиране) на вода и напитки.

Можем да предоставим сертификат за качество. При нужда, моля свържете се с нас на hi[кльомба]gaziro.com.