ВНИМАНИЕ!

  1. След като получите машната се уверете, че всички части споменати в това ръководство и на опаковката са налични. Ако има счупени или липсващи части, моля свържете се с продавача навреме.
  2. Преди да използвате машината прочетете тези инстукции внимателно.
  3. Когато използвате машината, количеството на водата в бутилката трябва да не е по-малко от MIN линията или повече от MAX линията.
  4. Не натискайте никакви бутони, когато развивате бутилката от машината.
  5. По време на употреба не развивайте CO2 цилиндъра, без да сте махнали бутилката.

Как да Използваме Машина Gaziro?

1. Отваряне на горната част на машинната

Завъртете горната част на машината на ляво, за да я отворите.

2. Поставяне на CO2 цилиндър / бутилка

Поставете CO2 цилиндъра на предназначеното място и го завъртете до край, без да затягате твърде много.

3. Поставяне на горната част на машината

Поставете горната част на машината в долната, като CO2 цилиндърът тряба да бъде в обособеното простанство в долната част на машината.

4. Поставяне на бутилката

Поставете гърлото на бутилката в обособеното място в горната част на машината и леко я завъртете, за да застане стабилно на горната част на машината.

5. Газиране

Натиснете 2-3 пъти за по 1 секунда бутона за газиране. Броят натискания зависи от предпочитанията ви за силно или слабо газиране.

6. Освобождаване на бутилката

Натиснете изспускателния бутон за около 2 секунди. След като чуете леко изспускане на газ, освободете бутилката с вече газираната вода.

Вашият коментар

Вашият имейл адрес няма да бъде публикуван. Задължителните полета са отбелязани с *